Gravferd


Mange møter kyrkja gjennom små og store hendingar i livet, frå vogge til grav. Nedanfor finn du informasjon knytt til gravferd. Kontakt oss gjerne på telefon dersom det er spørsmål.