Skjærtorsdag i ord og toner


Her finn de ei skjærtorsdagshelsing frå Bø kyrkje med Bruno Hageman, Lise Mette Møllerbråten,
Hilda Sørum og Kristian Gotehus Køhn.

Tilbake