Vi søker ny redaktør av Helsing


Går du med en redaktør i magen og lyst til å engasjere deg i et viktig arbeid for kirka og bygda vår?

Vi søker etter ein person som kan hjelpe med å redigere og gje ut menighetsbladet vår! Er du ei eller ein, eller kjenner nokom so likar å skrive, ta bilete, innhente og formidle informasjon, ja rett og slett kan tenke seg å jobbe med å gje ut dette bladet vidare?

Ta kontakt med kyrkjeverje Trond Haugen på tlf. 938 55 504 for ein uforpliktande prat om muligheter og vilkår.

Tilbake