Frivillig?


Ønsker du å være med å bidra frivillig i kirka vår her i Sauherad?

Å være frivillig betyr å gi litt av sin tid. Ikke ofte, men av og til. I en menighet er det mye som må gjøres med frivillig innsats. Frivillige kirkeverter, konfirmasjonsledere, kjøkkenhjelpere og dugnadsgjenger. Frivillig arbeid oppleves som givende for de som får bidra, og med på kjøpet blir man kjent med nærmljø og kirkefellesskapet.

Mange har drømmer for kirkas framtid, men de ansatte i kirken har ikke kapasitet alene til å imøtekomme alle disse ønskene alene. Derfor er vi veldig takknemlige for nye frivillige som har nye ideer og som har lyst til å engsjere seg i kirka vår på ulike måter.

Ta kontakt med oss så snakker vi sammen om hva som kan være en meningsfull tjeneste for deg.

Vær et lys for andre, du også! 

 

 

 

Tilbake