4-årsbok og 4-årsklubb


Fyller barnet ditt 4 år? Da er hun/han og foresatte velkommen til å få 4-årsbok og til å med i fireårsklubben til kirka vår!

4-årsboka blir delt ut i en gudsteneste på høsten. 

4-årsklubben har samlinger 4 ganger på ettermiddagen for fireåringene sammen med foreldre på Nes menighetshus. Vi spiser deilig middag sammen først, før barna har samlingsstund med fortellinger fra Bibelen. Vi synger sammen og gjør kreative oppgaver i fellesskap. De voksne får tid til å senke skuldrene, drikke kaffe og prate.

Samlingene foregår på høsten, og alle 4-åringer i soknet er velkomne. De som er døpt eller har registrert seg for å motta trosopplæringstilbud, får invitasjon i posten. Invitasjon blir lagt ut på nettsida når det nærmer seg. 


Ansvarlig er trosopplærer Signe Vreim Østtveit tel. 971 82 146.

Tilbake