Sorggrupper


Ny sorggruppe starter opp på Gvarv august 2023. Påmelding nå.

 

Sorggrupper er et livsynsåpent tilbud til etterlatte.Tilbudet startet opp høsten 2020, og det er mulighet for å melde seg på ny gruppe med oppstart august 2023

Datoene for neste sorggruppeløp er:

Samling

Dato

Tema

1

31. august

Sorg og start på gruppeprosess

2

14. september

Savn og minner

3

28. september

Møte med døden og avskjeden

4

12. oktober

Hvordan sorg påvirker følelser, tanker og atferd

5

26.oktober

Sorgens konsekvenser i kroppen

6

9. november

Hvordan sorg påvirker familie og nettverk

7

23. november

Identitetsforandringer etter tap

8

7. desember

Sorg som din livserfaring

9

Uke 50 

Avslutningsaften med god mat og drikke

 

Tid: kl. 11-13 (m/pause) Vi ønsker å være fleksible og kan evt. endre tidspunkt underveis med tanke på jobb. 

Sted: Peisestue, Nes menighetshus, Holmenvegen 46, Gvarv

Litt om sorggruppene:
Gruppene settes sammen av maksimalt 6 mennesker, og ledes av 2 personer som har erfaring med sorg og/eller deltatt på kurs i ledelse av sorggrupper. Sorggruppene har 8 ordinære samlinger. Vi avslutter med en avslutningsaften etter siste ordninære samling, med god mat, drikke og fellesskap. Tilbudet er gratis og alle har taushetsplikt. 

Sorggruppene er hovedsaklig for voksne, og en vil kunne komme i gruppe med mennesker som har mistet andre enn det du selv har. Vi har desverre ikke nok ressurser og deltakere til å starte egne grupper for de som har mistet ektefelle, for de som har mistet barn o.l.

Det er et ønske om å etablere egne grupper for barn og unge, dersom det viser seg å bli et behov. Ta kontakt om du tror dette ville være bra for deg eller barnet/ungdommer du kjenner. Får vi nok henvendelser til å starte en gruppe, vil vi forsøke å organisere dette. Opplegget for barn og unge vil se annerledes ut enn sorggruppene for voksne.

Kort om sorggruppelederne: 

Gruppene på Gvarv ledes av diakon Åsne Gotehus Køhn med sammen med en frivillig medleder, Kirsti Lunåshaug.

Tidligere rådgiver, spesialpedagog og lærer. 77 år i juli. Som pensjonist tatt grunnutdanning i sjelesorg på Modum Bad, og er fortsatt engasjert i arbeid på Instituttet. Gjennomført sorggruppelederkurs på Modum bad, høsten 2020.	 

Kirsti Lunåshaug. Tidligere rådgiver, spesialpedagog og lærer. 78 år. Som pensjonist tatt grunnutdanning i sjelesorg på Modum Bad, og er fortsatt engasjert i arbeid på Instituttet. Gjennomført sorggruppelederkurs på Modum bad, høsten 2020. Frivillig i sorggruppearbeidet.

Åsne Gotehus Køhn. Ansvarlig for sorggruppearbeidet. Fagbakgrunn master i psykologi, videreutdanning i diakoni. Tidligere veileder i arbeids- og inkluderingsbedrift, jobber i dag som diakon i Den norske kirke på Gvarv. Gjennomført sorggruppelederkurs på Ahus, desember 2019.


Les mer om tilbudet ved å se på brosjyren vår. Den kan du lese her.


Er dette noe for deg, ta kontakt med oss på kirkekontoret på Gvarv.
Åsne Gotehus Køhn, diakon, tlf. 977 47 449
Anne Inger Lunner, prest, tlf: 480 61 672
 

Tilbake