Val av sokneråd, frist for innlevering av listeforslag


Nominasjonskomiteen i Sauherad og Nes sokn set opp forslag til valliste til soknerådsvalet 2023. Forslag på kandidatar til soknerådet kan meldast til kyrkjeverja på epost alf.rose.sorgaarden@mtkyrkje.no eller telefon 35061040 innan 20. februar. Forslaga vert vidareformidla til nominasjonskomiteen. Valbare er medlemmer av Den norske kyrkja som bur i soknet, og som fyller 18 år seinast i 2023.

Det er òg høve for andre nomineringsgrupper på ti personar med røysterett i soknet å levere ei liste til val av sokneråd.
Innleveringsfrist for listeforslag er fredag 31. mars 2023, kl. 12.

Kyrkjevalet finn stad 11. september 2023 (same dag(ar) som kommunevalet), med digital og fysisk førehandsrøysting frå 10. august. 

Tilbake