Lista til soknerådsvalet 2023


Nominasjonskomiteen i Sauherad og Nes sokn har innan fristen fredag 31. mars lagt fram følgjande liste til soknerådsvalet til hausten:

Nominasjonskomiteen i Sauherad og Nes sokn har innan fristen fredag 31. mars lagt fram følgjande liste til soknerådsvalet til hausten:

1.    Trond Magnus Haugen
2.    Helene Haukvik
3.    Åge Bjørnerud
4.    Tone Haukvik Grave
5.    Martin Ytreland
6.    Ragnvald Børve Ask
7.    Jens Hellek Findal
8.    Janne Margrete Severinsen
9.    Renate Maria Øien
10.  Torunn Hesthag
11.  Hanna Nyborg Storm
12.  Gunleiv Sæland

Soknerådet har rolle som valstyre, og skal godkjenne lista og sjå at ho er i samsvar med lova. Soknerådsvalet er 10. og 11. september 2023.
Det kom innan fristen ikkje inn lister frå andre nomineringsgrupper til kyrkjevalet i vårt sokn.
 

Tilbake