Ny kapellan


Per Inge Bergem Håland heter den nye kapellanen i Sauherad og Nes sokn og Bø sokn. Han er tilsatt under den nye ordningen Prest under utdanning (PUU), og begynner i jobben i august.

PPU er en fast prestestilling hvor den som ansettes gis permisjon til å studere, normalt 40 prosent, for å bli fullt kvalifisert til å jobbe som prest.

Per Inge er 41 år og bor i Skien. Han har to sønner, en på 16 år og en på 14 år, som bor hos ham annenhver uke.  

I Skien har han jobbet som lærer i 14 år, men det siste halvannet året har han jobbet som prestevikar i Gulset og Skotfoss menighet. Parallelt med prestejobben er han student ved MF, på den nyopprettede erfaringsbasert master i teologi. 

Per Inge er ifølge seg selv utadvendt, stadig i godt humør og alltid interessert i å lære noe nytt. Han har en bachelorgrad i musikk, menighet og ledelse fra Staffeldtsgate, og i tillegg til musikkinteressen spiller han også ishockey.

-Jeg gleder meg veldig til å begynne i den nye jobben, og ser frem til å bli kjent med folkene, stedene, menighetene og stabene, avslutter Per Inge.


Per Inge innsettes i Bø kyrkje søndag 10. september kl 17.00. Dette er en felles gudstjeneste for soknene. Vi ønsker Per Inge varmt velkommen!
 

Tilbake