Velkommen til tidebønnkurs i Nes kyrkje høsten 2023!

Denne høsten innbyr KIRKUS til fire kurskvelder i Nes kyrkje, der sang av gregorianske tidebønner er kursinnhold. 

Les meir

 

Valresultat

Nå er valresultatet klart, og vi har fått eit nytt sokneråd for dei neste 4 åra. 

Les meir

 

Utdeling av 2-årsbok 1. oktober

Sundag 1. oktober kl. 11.00 er det utdeling av 2-årsbok på høsttakkefest i Sauherad kirke.

Les meir

 

TWEENS-TIRSDAG

Går du i 4, 5, 6. eller 7. klasse kan du bli med på TWEENS-TIRSDAG på Nes menighetshus tirsdagar etter skulen. 

Les meir

 

Sett-ungdom

Sett-ungdom er ein ungdomsklubb i Midt-Telemark for alle ungdommar på ungdomsskulen og vidaregåande.

Les meir

 

Ny kapellan

Per Inge Bergem Håland heter den nye kapellanen i Sauherad og Nes sokn og Bø sokn. Han er tilsatt under den nye ordningen Prest under utdan...

Les meir

 

Sorggrupper

Ny sorggruppe starter opp på Gvarv august 2023. Påmelding nå.  

Les meir

 

Kyrkjeverge tilsett

7. juni vart det gjort tilsetting av ny kyrkjeverje i Midt-Telemark. 

Les meir

 

Podcast om Demonveggen

I NRK radio sin podcast Mysterier i Norge er det nå lagt ut ein episode som handlar om Demonveggen i Sauherad kirke.

Les meir

 

Fredagspizza

Start helga med fellesskap og pizza

Les meir

 

Val av sokneråd, frist for innlevering av listeforslag

Les meir

 

Høg straumpris gjev redusert bruk av kyrkjene i vinter

Høg straumpris fører til at vi må gjere tiltak for å redusere straumbruken i kyrkjene våre. Det blir difor redusert bruk av alle tre kyrkje...

Les meir

 

Konfirmantar i Sauherad og Nes 2022

Navnet på konfirmantane finn du under Les meir

Les meir

 

Walk and talk

Når livet blir for stort eller for lite. Trenger du noen å snakke med - mens vi går en tur i samme retning? Walk and talk er et lettbeint...

Les meir

 

Sorggrupper - for barn og unge ved behov

Det er etablert sorggrupper på Gvarv, og det er ønske om å tilby egne grupper for barn og unge ved behov.

Les meir

 

HELSING AVSLØRER

Helsing avslører oppsiktsvekkende funn om demonveggen i Sauherad kirke.

Les meir

 

Vatn i kranene

Nå er det vatn i kranene på kyrkjegardane i både Sauherad og Nes. Da er det klart for planting og vatning.

Les meir

 

Påmelding konfirmant 2022

Påmelding her. Informasjon om opplegget kommer rundt høstferien.

Les meir

 

Påmelding til gudsteneste

Nye smittevernreglar gjer at vi igjen kan samlast til gudsteneste. På grunn av pandemien er gudstenestene berre for kommunen sine eigne inn...

Les meir

 

Skjærtorsdag i ord og toner

Her finn de ei skjærtorsdagshelsing frå Bø kyrkje med Bruno Hageman, Lise Mette Møllerbråten, Hilda Sørum og Kristian Gotehus Køhn.

Les meir

 

Påskehelsing frå prest og kantor

Her kjem ei påskehelsing frå Anne-Inger og Bruno

Les meir

 

Konfirmasjon

Det blir høst-konfirmasjon i Sauherad og Nes sokn i årene som kommer.

Les meir

 

Sommerens gudstjenester

I sommer samarbeider vi med Bø sokn. Se kalender øverst til høyre. Det er ikke påmelding, men registrerering i døra.

Les meir

 

Velkommen til dåp

Kirken ønsker å legge til rette for egne dåpsgudstjenester - hverdag som helg. Ta kontakt med kirkekontoret!

Les meir

 

Menighetens misjonsprosjekt

Menigheten har fått ny misjonsavtale - nå med NMS om arbeid på ein barneheim i Bangkok, Thailand.

Les meir

 

Kveldsbøn frå Nes kyrkje

Nå kan du høre kveldsbøn frå Nes kyrkje.

Les meir

 

Gave til Kirkens nødhjelps fasteaksjon

Siden vi ikke kan gjennomføre bøsseinnsamling for årets fasteaksjon kan du nå gi på andre måter. Her følger mer informasjon.

Les meir

 

Diakonalgang

Høyr podcasten "Diakonalgang" med tidlegare diakon Ivar Solbu og diakonkollega Eilev Erikstein.

Les meir

 

Formiddagstreff våren 2020

Formiddagstreff våren 2020. Fullstendig program kan du laste ned her .    

Les meir

 

Kirkens SOS trenger nye frivillige på Gvarv

Kirkens SOS i Telemark, avd. Gvarv, trenger deg som kan tenke deg å være en håpefull, lyttende og trøstende stemme i andre enden - og redde...

Les meir

 

Frivillig?

Ønsker du å være med å bidra frivillig i kirka vår her i Sauherad?

Les meir

 

24-hour festival

Går du i 4.-7.klasse og er klar for et døgn med døgn med aktiviteter, musikk, vener, kreativ forkynning, hoppeslott, konkurransar, soving, ...

Les meir

 

Visitasmelding

Her finn du visitasmeldinga som menigheten sendte til biskopen i forkant av visitasen, og visitasprotokollen som bispedømmekontoret har sen...

Les meir

 

Tilstanden på kyrkjene våre

På oppdrag frå soknerådet har firmaet Multiconsult utarbeidd ein tilstandsanalyse for begge kyrkjene våre.

Les meir

 

Dei unike kalkmaleria i Nes kyrkje har omfattande skader

Ei tistandsvurdering av kalkmaleria i koret i Nes konkluderer med at dei har omfattande skader.

Les meir

 

Valgresultat

Da er alle stemmesedlane talt opp, og me har da eit nytt sokneråd som skal regjere dei neste fire åra.

Les meir

 

Vi søker ny redaktør av Helsing

Går du med en redaktør i magen og lyst til å engasjere deg i et viktig arbeid for kirka og bygda vår?

Les meir

 

Formiddagstreff

På alle Formiddagstreff er det god servering, og god tid til å prate med hverandre. 

Les meir

 

Diakon Ivar Solbu fekk Kongens fortenestemedalje

Diakon Ivar Solbu får overrakt diplom og medalje av ordførar Hans Sundsvalen.

Les meir

 

Konfirmantjubilanter 2013

Den 20. oktober var 41 tidlegare konfirmantar i Sauherad og Nes samla til 50- og 60 årsjubileum.

Les meir

 

Avskjed med Berit prest

Les meir

 

Konfirmantar i Nes kyrkje, 3. mai 2014

Lørdag 3. mai blei 14 ungdomar konfirmert i Nes kyrkje.

Les meir

 

Konfirmanter i Sauherad og Nes 2017

Her er bilde av årets konfirmantkull i Sauherad og Nes

Les meir

 

Ivar Solbu som 40-års jubilant

Ivar Solbu har vore diakon i Sauherad i 40 år

Les meir

 

Ny organist og trusopplærar er tilsett

Bruno Hageman (organist) og Liv Merete Rønning (Trusopplærar).

Les meir

 

Jubileumstur til Estland

Første helga i februar var ein stor delegaqsjon frå Sauherad og Nes sokn på besøk hos vennskapsmenigheten i Viljandi i Estland. Anledningen ...

Les meir

 

Den store barnedåpen - med ny organist

Festgudsteneste i Sauherad søndag 6.april. Innsettelse av vår nye organist; Bruno Hageman, og dåp av heile 6 barn!

Les meir

 

Ny sokneprest på plass

Ei fullsett kyrkje tok 1. mars i mot Anne-Inger Lunner som ny sokneprest i Sauherad.

Les meir

 

Konfirmant 2016

Orientering om konfirmasjonstida i Sauherad og Nes menighet 2015 - 2016.

Les meir

 

Søk etter gravlagte og seremonier

Her kan du søke etter gravlagte og se kommende seremonier.

Les meir